سبزکاران در روز بدون پلاستیک

سبزکاران در روز بدون پلاستیک
21 تیرماه به مناسبت روز بدون پلاستیک , اعضایی از موسسه سبزکاران بالان, هماهنگی ای با باشگاه ولیعصر رشت انجام داد و گروه lets do it برای تیم ژیمیناستیک باشگاه آموزش ۲۰دقیقه ای برگزار کرد.
21 تیرماه به مناسبت روز بدون پلاستیک , اعضایی از موسسه سبزکاران بالان, هماهنگی ای با باشگاه ولیعصر رشت انجام داد و گروه lets do it برای تیم ژیمیناستیک باشگاه آموزش ۲۰دقیقه ای برگزار کرد.
به این مناسبت , روز قبل یک لاک پشت با زباله های که در عرض سه روز جمع شده بود ساخته شد و به بچه های باشگاه نشان داده شد, از آنها خواستند که تلاش کنند حیوانات و محیط زیست خود را ببینند.