مدرسه تالاب فن آموزی با فرآیند آموزشی پیوسته با مواد گوناگون است که یکدیگر را تکمیل نموده و حواس دیداری، شنیداری و لمسی دانش آموزان را درگیر می کند.
این فضا شامل مجموعه تصاویر، آزمایشگاه و فضای بازی است. ماز ابتدایی، فضایی شبیه سازی شده از تصاویر مربوط به تالاب، تنوع زیستی، ارزش ها و کارکردها، مسایل، مشکلات و تهدیدهای تالاب است که توسط جمعی از داوطلبان موسسه نقاشی شده است. (بزرگ ترین فن آموز نقاشی شده ایران)
1398/7/21
تیم سبزکاران اینبار در حوزه آموزش و آگاهی رسانی, فن آموز و بازیهای آموزشی خود را در مجموعه فکربازی باغ کتاب تهران برگزار میکند.
1398/7/20
مدرسه تالاب فن آموزی با فرآیند آموزشی پیوسته با مواد گوناگون است که یکدیگر را تکمیل نموده و حواس دیداری، شنیداری و لمسی دانش آموزان را درگیر می کند.

  گیلان، رشت، بلوار شهید بهشتی، کوچه شهید طهماسبی، شماره 4

  013-3366763

  info[@]sabzkaran.com