دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی تلاش دارد در زمانه سرعت و شتاب،از نگاه توانای هنرمندان عزیز بهره برده تا  لحظه هایی از سرمایه های اجتماعی این سرزمین به تصویر در آید،آثاری که زمان در آن توقف می کند تا با درکی عمیق تر و صبورانه تر به سرمایه های اجتماعی مان به زندگی بنگریم

  گیلان-رشت-بلوار شهید بهشتی-کوچه شهید طهماسبی-پلاک4

  01333667633